#2 : Een korte geschiedenis

Een korte geschiedenis

Voortbouwen op het werk van Albert Einstein, Niels Bohr en Erwin Schrödinger.

Welkom bij de tweede track!

Je bent het avontuur aangegaan. Aan het einde van de cursus weet jij beter hoe de toekomst eruit gaat zien.

Maar we starten uiteraard bij het begin: waar hebben we het over als we spreken over 'quantum'?

-
En nu bevinden we ons in de tweede quantumrevolutie.

Julia legt uit...

”De wetten van de natuurkunde gingen niet op voor zulke kleine deeltjes”...

Om te begrijpen hoe klein die deeltjes zijn, hebben we weer een vraag voor je. Die vind je in het volgende scherm.

Iemand die alles over kleine deeltjes weet, is Jacco de Vries.

Jacco is verbonden aan de Universiteit Maastricht en tevens onderzoeker bij CERN. Hoe klein is de wereld van quantum?

Even samenvatten...

Alles om ons heen is dus opgebouwd uit kleinere delen. Een glas water bestaat bijvoorbeeld uit watermoleculen (H2O).

water moleculen

En die moleculen bestaan ook weer uit kleinere delen.

Dat zijn de atomen: een kern met daaromheen elektronen.

atoom elektronen

En de kern van een atoom bestaat ook weer uit kleinere deeltjes.

Zoals Jacco ze noemde: de protonen en neutronen.

protonen neutronen

Albert Einstein

Is volgens Jacco een van de grondleggers van de kwantummechanica. Hoe zit dat precies?

De bevindingen van Einstein zorgden voor een stroomversnelling.

Meer wetenschappers gingen zich nu verdiepen in lichtdeeltjes, ook wel: fotonen. Maar dat zorgde wel voor een heel fundamentele vraag.

Golf of deeltje?

Men beet zich vast in wat we noemen de golf-deeltje dualiteit.

Die laatste zin van Jacco is een mooie samenvatting:

"Eigenlijk bouwen we daarmee voort op 100 jaar onderzoek door briljante natuurkundigen. En dat uit zich nu in misschien wel een nieuwe manier van berekeningen doen: een quantum computer."

Ging dat een beetje snel?

Jacco vertelde over deeltjes die in superpositie konden zijn. Of deeltjes die verstrengeld zijn... geen paniek! Hier komen we in de volgende tracks nog uitgebreid op terug.

Maar eerst maken we een sprong in de tijd, naar het eerste idee om een computer te bouwen volgens de principes van de kwantummechanica.

Een nieuw soort computer.

Om ons daarover te vertellen, is hier quantum-ambassadeur Cor van der Struiff.

En daarmee is deze track afgerond.

Je weet nu wat meer over de geschiedenis van de kwantummechanica. Tijd om naar het heden te gaan. 

In het volgende hoofdstuk maak je kennis met het fenomeen van superpositie!

Track 2 afgerond!

NEXT UP: Van bits naar qubits


Je wordt automatisch doorgeschakeld, of klik op bovenstaande knop.